آموزش  مهارت های کیک بوکس

 

 


آیا دوست دارید هنر رزمی کیک بوکس را فرا بگیرید؟

  ایا خودتان را برای مسابقات آماده میکنید؟

  آیا در باشگاه ضعیف هستید و میخواهید سریع رشد کنید؟

  آیا مربی هستید و میخواهید نحوه آموزش در کلاس را بیاموزید؟

  آیا از تمامی نکات کیک  بوکس اطلاع دارید؟

 

 

 

 


 


آیا میدانید کیک بوکس اصولی چگونه است؟

آیا میخواهید اشکالات خودتان را ببینید


آـیا میخواهید حرفه ای تر از رقبای خودتان باشید.

ما اموزش کیک بوکس حرفه ای را به شما پیشنهاد میکنیم


فقط با یک کلیک و خرید آن را بدست بیاورید

شما در این مجموعه می آموزید که:

معرفی ورزش کیک بوکسینگ و وسایل آن


گرم کردن و اجرای حرکات کششی 1

گرم کردن و اجرای حرکات کششی 2

اجرای ضربات جب و پانچ و دفاع از انها 1

اجرای ضربات جب و پانچ و دفاع از انها 2


اجرای ضربه هوک

اجرای دفاع هوک

اجرای ضربه آپرکات و دفاع آن

اجرای ضربه البو و دفاع آن

اجرای ضربات ترکیبی

اجرای ضربات ترکیبی 2


مبارزه تمرینی بوکس

اجرای انواع ضربات پا

اجرای انواع ضربات پا 2

اجرای انواع ضربات پا 3

اجرای انواع ضربات پا 4

اجرای انواع ضربات پا 5

اجرای انواع ضربات پا 6

اجرای ضربات پا 7

دفاع ضربات پا 1


دفاع ضربات پا 2

تمرین ضربات پا

تمرین ضربات ترکیبی

نحوه اموزش دادن

نحوه ترکیب بندی


نحوه عمل و عکس العمل

همین الان خرید کنید و این مجموعه حرفه ای را دریافت کنید